FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

ifcd0110 ⋅ Nivell 2


Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats.

 

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

adgd0308 ⋅ Nivell 2


Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal.

 

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT

adgg0208 ⋅ Nivell 2


Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern.

 

COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS)

fcov05 ⋅ Nivell 2


Adquirir el nivell de competència necessària en l’àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica.

ASSISTÈNCIA DOCUMENTAL I DE GESTIÓ EN DESPATXOS I OFICINES

adgg0308 ⋅ Nivell 3


Assistir a la gestió de despatxos i oficines professionals, i / o departaments de Recursos Humans, de forma proactiva.

 

COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS)

fcov06 ⋅ Nivell 3


Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua estrangera (Anglès) en comprensió i expressió oral i escrita.

CLASSES PARTICULARS
NO TROBES EL QUE BUSQUES?