Política de privacitat

Aquesta informació de política de privacitat es va actualitzar per última vegada el 06/11/2020 i s’aplica als ciutadans de l’Espai Econòmic Europeu.

La teva privacitat és important per a rennom.com. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com les utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web.

Els majors de 14 anys podran utilitzar qualsevol funcionalitat on s’ofereixin dades privades sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran al menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de compartir cap informació personal.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

rennom.com ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals Identitat:
Responsable:
Nom comercial:
NIF / CIF:
Direcció:
Correu electrònic: rennom@protonmail.com

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem a rennom.com procedeixen del Formulari de contacte.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a rennom.com estem tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Sol·licitar la limitació del seu tractament.
Oposar-se al tractament.
Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquesta web per a enviar un correu al titular, o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable rennom.com. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i alguna altra informació. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per rennom.com, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A rennom.com només es recopila informació personal a traves del formulari de contacte.

La finalitat és mantenir la comunicació objecte de propi assumpte indicat en el formulari de contacte.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.

rennom.com, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat de col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de contracte de subscripció.

També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en l’avís legal.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.
No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Mentre es mantingui la relació mercantil.
Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
Període a partir de l’última confirmació d’interès: 1 any.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, rennom.com comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Servidor: totes les dades emmagatzemades en el propi servidor on s’allotja aquesta web, estan emmagatzemats en els data center dels EE.UU., Asia i Europa (Regne Unit) per a garantir la màxima velocitat i seguretat en les dades. Per a més informació podeu llegir la seva política de privacitat.

Assessoria / Gestoria: En el cas de rennom.com, no tenim contractat cap servei d’aquest tipus que pugui tenir accés a les teves dades.

Plataforma web: The WordPress Foundation, amb domicili als EUA. Més informació a: The WordPress Foundation. The WordPress Foundation tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a rennom.com.

Navegació

Al navegar per rennom.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari.

Secret i seguretat de les dades

rennom.com es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

rennom.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat de el processament, rennom.com s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per rennom.com per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se rennom.com, ha de notificar a client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a rennom.com exonerant a rennom.com, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de rennom.com en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a rennom.com en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

rennom.com es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, rennom.com anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, rennom.com no realitza pràctiques d’SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, rennom.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Moltes gràcies per llegir la política de privacitat!.